Mijn WeVa

De methode ‘Mijn WeVa’ traint alle belangrijke Werknemers­­Vaardigheden die onze jongeren (in het VSO, PrO, LWOO en VMBO) nodig hebben tijdens hun stages. 

Train-de-trainer

De training is een af­wisse­ling van theorie en prak­tijk. U leert de belang­rijk­ste basis­tech­nieken zodat u snel als trainer aan de slag kunt en ontvangt de be­nodig­de achter­grond­infor­matie aangaande deze methode. Wij hebben ervoor gekozen de trai­ning niet langer te maken dan nood­zake­lijk, omdat wij ons ervan bewust zijn dat u het pas echt leert wanneer u de trai­ning­en zelf gaat geven.

De training duurt in totaal 6 uur (twee dagdelen van ieder 3 uur), 3 uur thuis­studie en 3 uur prak­tijk­oefe­ning in uw eigen werk­situ­atie.

Training voor de leerlingen

De methode ‘Mijn WeVa’ traint alle be­lang­rijke Werknemers­Vaardigheden die onze jongeren (in het VSO, PrO, LWOO en VMBO) nodig hebben tijdens hun stages.

De training van de jongeren bestaat uit:

  1. Een demon­stra­tie door de trainers van een fout voor­beeld van een werk­nemers­vaar­dig­heid
  2. Twee jongeren spelen het voor­beeld na maar dan op een goede manier
  3. De jongeren spelen o.l.v. de trainer het bord- en kaartspel
Thom

VSO Heuvelrug College Zeist

Het is alweer even geleden dat u mijn WEVA Introduceerde op onze school.
We werken er nog steeds mee, het vormt een basis voor ons onderwijs!

Downloadversie

De complete methode ‘Mijn WeVa’ is als down­load­versie (m.u.v. de trai­ners­hand­leiding) beschik­baar (inclusief Excel-bestanden die u kunt gebruiken voor uw LVS). Het bord- en kaartspel is echter alleen als een (stevig) pa­pie­ren versie be­schik­baar.

Leerlijnen, kerndoelen, en de Inspectie

De methode ‘Mijn WeVa’  sluit aan op de leer­lij­nen en kern­doe­len van de CED-Groep (maar er zijn ook scholen die met Mijn WeVa werken en niet gebruik maken van de leer­lij­nen en kern­doe­len van de CED-Groep).
Een handig over­zicht is bij de methode in­be­grepen zodat u snel en ge­makke­lijk de link kunt maken naar deze leer­lij­nen en kern­doe­len.

De Inspectie van Onderwijs oordeelde als volgt over ‘Mijn Werk’:

“De methode ‘Mijn SoVa’, ‘Mijn WeVa’ en ‘Mijn Werk’ sluiten heel erg goed aan op stage- en werksituaties, dat is positief. Deze methode sluit heel precies aan op datgene wat gedaan moet worden.”