Mijn Werk

De methode ‘Mijn Werk’ leidt jongeren (in het VSO, PrO, LWOO en VMBO) toe naar een vorm van dagbesteding en/of arbeid.

Train-de-trainer

De training is een afwisseling van theorie en praktijk. U leert de belang­rijkste basis­tech­nieken zodat u snel als trainer aan de slag kunt en ontvangt de be­nodigde achter­grond­infor­matie aangaande deze methode. Wij hebben ervoor gekozen de training niet langer te maken dan absoluut noodzakelijk, omdat wij ons ervan bewust zijn dat u het pas echt leert wanneer u de trainingen zelf gaat geven.

De training duurt in totaal 3 uur (een dagdeel van 3 uur), 1 uur thuis­studie en 2 uur prak­tijk­­oefe­ningen in uw eigen werk­situatie.

Training voor de leerlingen

De methode ‘Mijn Werk’ leidt jongeren (in het VSO, PrO, LWOO en VMBO) toe naar een vorm van dag­be­steding en/of arbeid.

De training van de jongeren bestaat uit:

  1. Het afspelen van de movie op een digitaal school­­bord. Dit houdt in dat u de hoofd­vraag, ge­combi­neerd met een aantal af­beel­dingen, met de jongeren bespreekt.
  2. Hierna noteren de jongeren in­divi­dueel hun eigen ant­woor­den op de hoofd­vraag in de deel­nemers­map (u krijgt direct inzicht in welk niveau de jongeren hebben).
  3. Tenslotte noteren de jong­eren hun ge­zamen­lijke ant­woorden op de hoofd­vraag in de deel­nemers­map door samen te werken (ook hier krijgt u direct inzicht in welk niveau de jongeren hebben).

Downloadversie

De complete methode ‘Mijn Werk’ is als down­load­versie (m.u.v. de trai­ners­hand­lei­ding) beschikbaar (inclusief Excel-bestanden die u kunt gebruiken voor uw LVS). De complete versie bestaat uit 5 movies, de trai­ners­map en de deel­nemers­map.

Leerlijnen, kerndoelen, en de Inspectie

De methode ‘Mijn Werk’ sluit aan op de leer­­­lij­n­en en kern­­doel­en van de CED-Groep (maar er zijn ook scholen die met Mijn WeVa werken en geen ge­bruik­­maken van de leer­­lijn­en en kern­­doelen van de CED-Groep).

De Inspectie van Onderwijs oordeelde als volgt over ‘Mijn Werk’:

“De methode ‘Mijn SoVa’, ‘Mijn WeVa’ en ‘Mijn Werk’ sluiten heel erg goed aan op stage- en werksituaties, dat is positief. Deze methode sluit heel precies aan op datgene wat gedaan moet worden.”