Recensies

Een greep

uit de reacties van onze opdrachtgevers.

C. Kusters

Trevianum (Sittard)

De avond “Begrip voor het puberbrein” is op onze school, Trevianum in Sittard, zeer goed ontvangen. Onzeschool telt ruim 3000  leerlingen. Hiervan waren 350 ouders op de thema-avond. Het was een zeer inspirerende voordracht met veel herkenbare voorbeelden. Zonder mensen te beschuldigen of het gevoel te geven dat ze het allemaal verkeerd doen, weet Paul toch mensen aan het denken te zetten. Heel knap !  Bovendien is hij heel positief over onze pubers, absoluut geen klaagzang . De reacties waren heel positief, ook de mensen die meestal niet in groepjes willen praten, vonden het achteraf toch een goede opzet. Ook directie- en bestuursleden waren bijzonder te spreken over de avond. Alles is tot in details voorbereid en wordt perfect uitgevoerd, mede door ondersteuning van Titia.
Nu rest ons nog maar één vraag: wat gaan we volgend jaar doen om dit niveau weer te halen ?!

G. Heerschop

Verenigingsdirecteur PCO Tsjûkemar

Een werkelijke schitterende en inspirerende morgen. Er is uitstekend ingespeeld op de ontwikkelingen binnen onze vereniging. Een gedegen voorbereiding door Paul maakte dit ook mogelijk. Wij willen graag onderwijs op maat. De verzorging van deze morgen was “op maat”.
Geen diesel die eerst op gang moest komen maar een flitsende start met een sterke eindspurt. De kernwaarden van de vereniging zijn uitgebreid aan de orde geweest.
Samen staan voor ons strategisch plan is op een humoristische maar zeer effectieve wijze aan bod geweest.
Tijdens personeelsbijeenkomsten en koffiepauzes is nog regelmatig gesproken over deze morgen. Kortom het is nog lang onrustig geweest in Joure en omgeving.

R. Langenberg (MScN)

Opleidingsmanager Health Care

Bedankt voor de inspirerende wijze waarop je ons als academie hebt meegenomen in wat we willen, wensen, doen en hoe we het zouden kunnen doen. Mensen hebben het als verbindend en zeer inspirerend ervaren. Er worden nog veel voorbeelden aangehaald en het is collega’s die er niet waren helder dat ze iets hebben gemist.

M. de Bruijn

Stafmedewerker P&O, Vereniging PCPO Lelystad

Een woensdagmiddag; de hele middag hebben we met alle collega’s van PCPO Lelystad gezwoegd over wat kwaliteitsdenken voor ons onderwijs betekent. Hoe zie je kwaliteit en wat doe je er dan mee? Hoe integreer je het in je dagelijks handelingsrepertoire? Tegen het einde van de middag, was Paul Abma ons cup a soupje. Hij heeft met ons en vooral bij ons draagvlak gecreëerd (hilarisch). Hij heeft ons aan het denken gezet over onze attitude en heeft op inspirerende wijze de middag samengevat. Na afloop was iedereen superdepuper enthousiast.

Thom

VSO Heuvelrug College Zeist

Het is alweer even geleden dat u mijn WEVA Introduceerde op onze school. We werken er nog steeds mee, het vormt een basis voor ons onderwijs!

C. Overeem

Johannes Fontanus College (Barneveld)

Paul Abma heeft voor ons team, bestaande uit 38 medewerkers, een communicatietraining gegeven die van het begin tot het einde interactief was. Het was een perfecte afwisseling van theorie en opdrachten. Paul zijn trainingen staan bekend als een combinatie van Leren & Lachen. Dat heeft hij bij ons helemaal waargemaakt. Dankzij zijn humor, anekdotes, metaforen en inspirerende communicatiespelen hebben wij geleerd bewust en daadkrachtig te communiceren. Kortom; als u dit ook wilt, huur dan Paul Abma in!

Een onderwijzer

School in Dordrecht

De Mijn-methoden (van Paul Abma) bieden de docenten en leerlingen de kans om vanaf de start van de VSO-PrO opleiding op een interactieve en snel te organiseren manier elkaar te leren waarderen, elkaars ideeën te ontdekken en een eigen mening te verwoorden. Of te wel het leren op sociaal en werknemersvaardigheden gebied eigen te maken. Het is van MIJ!

Het staat al in de titel van de methodes, het woord MIJN.  Een leerdoel voor alle mensen is altijd opgebouwd uit een vraag (kan ik dit?) – het zoeken naar een antwoord (leer me dit!) – en het dan zelfstandig uitvoeren (doe ik het goed?). het vraagteken in de laatste stap geeft aan dat er een leercyclus ontstaat omdat iedereen zich voortdurend kan en wil verbeteren.

Maar wat nu als die leercyclus niet geheel vanzelfsprekend is?
Bijvoorbeeld bij leerlingen in het VSO en Praktijkonderwijs, waarbij de uitstroom is gericht op de arbeidsmarkt en niet op het behalen van een startkwalificatie dmv een diploma (³havo-MBO2).
Dan is de leermotivatie vanuit de opgedane faalervaringen flink verminderd, “Ik begin er niet aan, want ik zal het toch wel niet kunnen”, “Dat is stom, ik doe niet mee hoor met zo iets kinderachtigs”, “Niemand leert me hier iets”. Zo maar wat uitspraken die jongeren in het VSO en PrO gebruiken om maar niet tegen weer een nieuwe faalervaring aan te lopen.

Van groot belang is dus om ook aan deze leerlingen weer te laten ervaren dat de leercyclus op gang gebracht kan worden. Door middel van successen ervaren, eigen meningsvorming te stimuleren en afwijkende ideeën niet af te keuren maar in perspectief te zetten waardoor er over nagedacht (geleerd!) wordt.
De methode van Paul Abma biedt de docenten en leerlingen de kans om vanaf de start van de VSO-PrO opleiding op een interactieve en snel te organiseren manier elkaar te leren waarderen, elkaars ideeën te ontdekken en een eigen mening te verwoorden. Of te wel het leren op sociaal en werknemersvaardigheden gebied eigen te maken. Het is van MIJ!

MIJN eigen ontwikkeling bepaal ik zelf
Een ontwikkeling die door iedereen wordt aangemoedigd in het bedrijfsleven, de HRM afdelingen hebben grote behoefte aan POP’s-PAP’s etc. allemaal plannen vanuit de werknemer zelf hoe deze denkt een leven lang leren en/of de eigen mobiliteit op de arbeidsmarkt vorm te geven. Ook de overheid geeft steeds meer regie en verantwoordelijkheid aan de burgers.
Waarom zouden we dan in een maatschappij voorbereidingstraject (wat het onderwijs toch moet zijn) niet ook uitgaan van deze systematiek?
Niet de docent maar de leerling is verantwoordelijk voor MIJN eigen leerproces.