Mijn Veiligheid

Ieder van ons heeft het recht op veilig werk en een veilige werk­omge­ving. Jongeren in het VSO, PrO en Entree zijn geen uit­zonde­ring. Sommigen stromen uit naar dag­be­ste­ding, anderen naar een baan met recht­ma­tige arbeids­over­een­komst, maar voor elk van hen geldt het volgende:

“Veilig (leren) werken vergt tijd en de juiste aandacht.”

Train-de-trainer

Elk jaar weer raken (te) veel werk­­nemers gewond door onge­vallen, soms zelfs met een dode­­lijke afloop. Bedrijfs­­onge­vallen kunnen nooit volledig voor­komen worden, maar vaak blijkt de oor­zaak te liggen in het niet goed naleven van de gel­dende veiligheids­regels. Zeker voor jonge­ren uit het VSO, PrO en Entree is het dan ook belang­rijk dat ze hier­over leren: leren begrij­pen hoe onge­­vallen ont­staan en hoe ze kunnen worden voor­­komen.

Mijn Veiligheid helpt deze jonge­ren bewust te worden van gevaar op de werk­­plek en de gel­den­de veilig­heids­maat­re­gelen.

Voor VSO en PrO leerlingen

Mijn Veiligheid is een ver­nieuw­ende methode die de taal spreekt van VSO- en PrO-leer­lingen. Het helpt deze leer­lingen, onder meer, om zich bewuster te worden van (arbeids)­gevaren om hen heen. De kans op on­gevallen door onwetend­heid wordt hiermee verkleind.

De methode volgt een heldere en ge­faseerde opbouw. Het omvat 20 delen die zijn gerang­schikt van een­voudig naar complex. Elk afzonder­lijke deel volgt (intern) ook weer een opbouw van een­voudig naar complex. De 20 delen zijn onder­verdeeld in onder­staande niveaus:

 1. Meest eenvoudige basiskennis:
  Uitstroom Taak­gerichte en Arbeids­gerichte Dag­besteding
 2. Gevorderde basiskennis:
  Uitstroom Beschut Werken
 3. VCA-kennis:
  Uitstroom Arbeid

Mijn Veiligheid is visueel sterk onderbouwd d.m.v. PowerPoint-presentaties en kaart­spellen; het is dus geen ‘talige’ methode. Alle oefen­testen zijn ook visueel onder­steund en zijn beschikbaar in 3 niveaus. De eind­testen zijn op VCA-niveau.

Door deze getrapte opbouw biedt Mijn Veiligheid leerlingen een stevige voor­bereiding op het behalen van een officieel VCA-certificaat. Maar minstens zo belangrijk: het helpt leer­lingen om veilig te werken én het ver­sterkt hun positie op de arbeids­markt aanzien­lijk.

Voordelen voor scholen en onderwijzers

Eenvoudig inzetbaar:

 • Direct inzetbare methode – geen training vereist
 • Inzetbaar middels fysiek onder­wijs én onder­wijs op afstand
 • Heldere verdeling van trainingen over 5 (PrO) of 6 (VSO) leer­jaren

Complete methode:

 • Trainersmap bevat duidelijke uitleg van de werk­wijze
 • Heldere PowerPoint-presentaties
 • Direct Activerend Instructiemodel
 • Inclusief alle (16) kaartspellen
 • USB-stick met alle benodigdheden:
  Oefen­testen, eind­testen, kopieer­bladen, aantekeningen­bladen, antwoord­bladen, certificaten, bewijzen van deel­name, en PowerPoint-presentaties
 • Kopieersysteem fysiek in de trainersmap en op een USB-stick

Aanschaf zonder gedoe:

 • Geen jaarlijkse licentie­kosten
  eenmalige betaling (per school)
 • Kosteloze updates via WeTransfer
 • Zichtzending is mogelijk via WeTransfer