Mijn SoVa

‘Mijn SoVa’ traint  alle belangrijke Sociale Vaardigheden die onze jongeren (in het VSO, PrO, LWOO en VMBO) nodig hebben tijdens hun stages.

Train-de-trainer

De training is een af­wissel­ing van theorie en prak­tijk. U leert de belang­rijk­ste basis­tech­nieken zodat u snel als trainer aan de slag kunt en ont­vangt de be­nodig­de achter­grond­infor­matie aangaande deze methode. Wij hebben ervoor gekozen de training niet langer te maken dan echt noodzakelijk, omdat wij ons ervan bewust zijn dat u het pas echt leert wanneer u de trai­ningen zelf gaat geven.

De trai­ning duurt in totaal 6 uur (twee dag­delen van ieder 3 uur), 3 uur thuis­studie en 3 uur prak­tijk­oefen­ingen in uw eigen werk­situatie.

Training voor de leerlingen

De methode ‘Mijn SoVa’ traint alle be­lang­rijke Sociale Vaardig­heden die onze jongeren (in het VSO, PrO, LWOO en VMBO) nodig hebben tijdens hun stages.

De training van de jongeren bestaat uit:

  1. Een demon­stratie door de trainers van een fout voor­beeld van een sociale vaardig­heid
  2. Een demon­stratie door de trainers van het goede voor­beeld
  3. Het naspelen van de goede voor­beel­den door alle jongeren

Downloadversie

De complete methode ‘Mijn SoVa’ (m.u.v. de trainershandleiding) is als downloadversie beschikbaar (inclusief Excel-bestanden die u kunt gebruiken voor uw LVS).

Leerlijnen, kerndoelen, en de Inspectie

De methode ‘Mijn SoVa’  sluit aan op de leer­­lij­n­en en kern­doelen van de CED-Groep (maar er zijn ook scholen die met Mijn SoVa werken en geen gebruik­maken van de leer­lijnen en kern­doelen van de CED-Groep).
Een handig overzicht is bij de methode in­be­gre­pen zodat u snel en ge­makke­lijk de link kunt maken naar deze leer­lijnen en kern­doelen.

De Inspectie van Onderwijs oordeelde als volgt over ‘Mijn SoVa’:

“De methode ‘Mijn SoVa’, ‘Mijn WeVa’ en ‘Mijn Werk’ sluiten heel erg goed aan op stage- en werksituaties, dat is positief. Deze methode sluit heel precies aan op datgene wat gedaan moet worden.”