Voortgezet Onderwijs

Contactfield: field

"Leren & Lachen!"
Paul Abma heeft voor ons team, bestaande uit 38 medewerkers, een communicatietraining gegeven die van het begin tot het einde interactief was. Het was een perfecte afwisseling van theorie en opdrachten. Paul zijn trainingen staan bekend als een combinatie van Leren & Lachen. Dat heeft hij bij ons helemaal waargemaakt. Dankzij zijn humor, anekdotes, metaforen en inspirerende communicatiespelen hebben wij geleerd bewust en daadkrachtig te communiceren. Kortom; als u dit ook wilt, huur dan Paul Abma in!
C. Overeem
Johannes Fontanus College Barneveld

"Geweldige kick-off op maat!"
Beste Paul,
Het was een geweldige kick-off  van onze plannen rondom burgerschap en ontzettend op maat!
Je flappen staan als een soort scheurkalender in de docentenkamer en we slaan elke dag een nieuwe open. Zo blijft het elke dag een plek in ons schoolleven houden.
Nogmaals dank.
Hannie Gnodde, teamleider Het Streek Ede

ROC

Contactfield: field

"Een schot in de roos!"
Elk cursusjaar komen we als medewerkers van  ROC Friese Poort Sneek bijeen als kick off van het nieuwe jaar. We nodigen dan een spreker uit die het 'nuttige met het aangename' weet te verenigen. Met Paul Abma was het dit jaar een schot in de roos. Na een gedegen voorbereiding wist hij ruim 200 mensen gedurende een uur te boeien en te vermaken. Energiek, creatief, humoristisch, pakkend zijn slechts enkele begrippen die op Paul van toepassing zijn. Gebruik makend van attributen, metaforen en de interactie met de groep was het een zeer inspirerend begin va het cursusjaar. Het beantwoordde precies aan de doelstelling die we hadden. Een aanrader!
Met vriendelijke groet,
Wietse Schuitema

"Belangrijke en inspirerende factor!"
Paul Abma heeft voor ons de presentatie van het afscheid van een bestuurder verzorgd. Hij deed dit zeer enthousiast en speelde goed in op de omstandigheden. Het was opvallend dat hij zich heel goed voorbereid had en dat hij uitstekend op de hoogte was van de relevante feiten. Hij wist het publiek te boeien en te vermaken omdat hij de juiste toon vond.
Kortom: het afscheid van de bestuurder is één groot feest geworden en daarbij was de presentatie van Paul een belangrijke en inspirerende factor.
Met vriendelijke groet,
Dhr. A de Wit
Voorzitter College van Bestuur
ROC Kop van Noord-Holland

"Snelheid en inzicht, superdank!"
Paul Abma heeft onze jaarlijkse medewerkersdag op ROC A12 een spetterende presentatie gehouden waarin hij alle aanwezige medewerkers betrok. Paul startte met het aangeven dat onze medewerkers kanjers zijn en ging
verder met het item hoe studenten zo op te leiden dat ze hun talenten flexibel, deskundig en creatief kunnen inzetten. Paul vertelde het verhaal van de waterpomp om aan te tonen dat succes vooral een kwestie is van gewoonten en attitudes.
Een goede coach kent zijn talenten en gebruikt die ook goed. Nou dat is iets dat Paul Abma zelf in ieder geval op humoristische en duidelijke manier voordoet. Paul ontzettend bedankt voor je enthousiasme en talent. Wat een snelheid, inzicht, superdank!
Anneke Veerbeek, Regiodirecteur ROC A12

Hoger Onderwijs

Contactfield: field

"Ontbrekende collega's hebben iets gemist!"
Bedankt voor de inspirerende wijze waarop je ons als academie hebt meegenomen in wat we willen, wensen, doen en hoe we het zouden kunnen doen. Mensen hebben het als verbindend en zeer inspirerend ervaren. Er worden nog veel voorbeelden aangehaald en het is collega’s die er niet waren helder dat ze iets hebben gemist.
Met vriendelijke groet
Robertha Langenberg, MScN
Opleidingsmanager Health Care

"Het heeft veel losgemaakt!"
In twee geweldige shows heb je onze studenten en docenten laten zien wat je kunt doen om een presentatie sprankelend, spannend en daarmee boeiend te maken.
We hebben veel gelachen, maar vooral heel veel geleerd. In de aanloop naar de afstudeerscripties en de presentaties daarvan, hoor ik voortdurend mensen praten over de intro/uittro, de Mickey Mouse handen en de presentatietypetjes.
Het zal voor velen nog een heel spannende afsluiting worden, nu ze weten waar ze op moeten letten. De bewustwording heeft veel losgemaakt. Aan de andere kant is bij velen het zelfvertrouwen gesterkt, mede dankzij de vuurdoop die ze bij jou hebben gehad.
Ik zie uit naar een verdere samenwerking en kan een ieder jouw kwaliteiten en capriolen van harte aanbevelen.
Met vriendelijke groet,
Jacco Slothouber Hogeschool Utrecht

"Fantastisch, praat op maat!"
Paul Abma heeft ons gedurende een wervelende show laten ervaren hoe belangrijk onze eigen attitude is wanneer het gaat om fuseren. Door zijn humorvolle sketches, anekdotes, woordspelingen en metaforen vloog zijn presentatie jammer genoeg om. We hebben niet alleen veel gelachen, maar minstens evenveel geleerd. De mix van humor en kennis was voor de meer dan 100 deelnemers precies op elkaar afgestemd. Het was praat op maat.
Fantastisch Paul!
Roel Keetelaar, Algemeen Directeur IJsselgroep Doetinchem

Ouderavonden

Contactfield: field

"Een zeer succesvolle ouderavond!"
Afgelopen donderdagavond hebben we een zeer succesvolle, door de ouderraad georganiseerde avond meegemaakt over het brein van onze pubers. Wat werkt er al wel in die hoofden? Wat werkt er nog helemaal niet zoals we dat graag zouden willen? Kunnen we ze wel aanspreken op iets wat in het hoofd van de jongeren nog ”under construction” is? Want plannen, organiseren, vooruitdenken en gevolgen overzien kunnen onze pubers eigenlijk nog helemaal niet. Dat deze verbouwing in de hersenen rond het 25e levensjaar voltooid is, gaf de meeste ouders wel weer moed. De 300 aanwezige ouders, leerkrachten en andere belangstellenden hebben zich uitstekend vermaakt met het programma dat Paul Abma voorschotelde. Met humor, voorbeelden en kwinkslagen heeft hij iedereen laten merken dat het omgaan met de pubers iets is waar alle ouders mee te maken hebben. Bovendien liet hij iedereen ook naar zichzelf kijken en door kleine oefeningetjes liet hij de mensen zelf ervaren wat hij bedoelde.
2College Tilburg

"Zeer inspirerende voordracht met herkenbare voorbeelden!"
De avond “Begrip voor het puberbrein” is op onze school, Trevianum in Sittard, zeer goed ontvangen. Onzeschool telt ruim 3000  leerlingen. Hiervan waren 350 ouders op de thema-avond. Het was een zeer inspirerende voordracht met veel herkenbare voorbeelden. Zonder mensen te beschuldigen of het gevoel te geven dat ze het allemaal verkeerd doen, weet Paul toch mensen aan het denken te zetten. Heel knap !  Bovendien is hij heel positief over onze pubers, absoluut geen klaagzang . De reacties waren heel positief, ook de mensen die meestal niet in groepjes willen praten, vonden het achteraf toch een goede opzet. Ook directie- en bestuursleden waren bijzonder te spreken over de avond. Alles is tot in details voorbereid en wordt perfect uitgevoerd, mede door ondersteuning van Titia.
Nu rest ons nog maar één vraag: wat gaan we volgend jaar doen om dit niveau weer te halen ?!
Cilia Kusters

Mijn Methoden

Contactfield: field

De methoden Mijn SoVa, Mijn WeVa en Mijn Werk,

De Mijn-methoden (van Paul Abma) bieden de docenten en leerlingen de kans om vanaf de start van de VSO-PrO opleiding op een interactieve en snel te organiseren manier elkaar te leren waarderen, elkaars ideeën te ontdekken en een eigen mening te verwoorden. Of te wel het leren op sociaal en werknemersvaardigheden gebied eigen te maken. Het is van MIJ! 

Het staat al in de titel van de methodes, het woord MIJN.  Een leerdoel voor alle mensen is altijd opgebouwd uit een vraag (kan ik dit?) – het zoeken naar een antwoord (leer me dit!) – en het dan zelfstandig uitvoeren (doe ik het goed?). het vraagteken in de laatste stap geeft aan dat er een leercyclus ontstaat omdat iedereen zich voortdurend kan en wil verbeteren.

Maar wat nu als die leercyclus niet geheel vanzelfsprekend is?
Bijvoorbeeld bij leerlingen in het VSO en Praktijkonderwijs, waarbij de uitstroom is gericht op de arbeidsmarkt en niet op het behalen van een startkwalificatie dmv een diploma (³havo-MBO2).
Dan is de leermotivatie vanuit de opgedane faalervaringen flink verminderd, “Ik begin er niet aan, want ik zal het toch wel niet kunnen”, “Dat is stom, ik doe niet mee hoor met zo iets kinderachtigs”, “Niemand leert me hier iets”. Zo maar wat uitspraken die jongeren in het VSO en PrO gebruiken om maar niet tegen weer een nieuwe faalervaring aan te lopen.

Van groot belang is dus om ook aan deze leerlingen weer te laten ervaren dat de leercyclus op gang gebracht kan worden. Door middel van successen ervaren, eigen meningsvorming te stimuleren en afwijkende ideeën niet af te keuren maar in perspectief te zetten waardoor er over nagedacht (geleerd!) wordt.
De methode van Paul Abma biedt de docenten en leerlingen de kans om vanaf de start van de VSO-PrO opleiding op een interactieve en snel te organiseren manier elkaar te leren waarderen, elkaars ideeën te ontdekken en een eigen mening te verwoorden. Of te wel het leren op sociaal en werknemersvaardigheden gebied eigen te maken. Het is van MIJ!

MIJN eigen ontwikkeling bepaal ik zelf
Een ontwikkeling die door iedereen wordt aangemoedigd in het bedrijfsleven, de HRM afdelingen hebben grote behoefte aan POP’s-PAP’s etc. allemaal plannen vanuit de werknemer zelf hoe deze denkt een leven lang leren en/of de eigen mobiliteit op de arbeidsmarkt vorm te geven. Ook de overheid geeft steeds meer regie en verantwoordelijkheid aan de burgers.
Waarom zouden we dan in een maatschappij voorbereidingstraject (wat het onderwijs toch moet zijn) niet ook uitgaan van deze systematiek?
Niet de docent maar de leerling is verantwoordelijk voor MIJN eigen leerproces.

Was getekend, een enthousiast gebruiker (en leraar) van de MIJN methoden te Dordrecht.

Basisonderwijs

Contactfield: field

"Een must voor iedereen!"
Paul Abma in Deventer:
Ik heb de workshop van Paul Abma over lef als zeer inspirerend ervaren. Hij maakt op een krachtige, humorvolle manier helder dat een positieve attitude alleen maar winst oplevert, voor jezelf en voor je omgeving. Paul Abma laat goed het belang en de waarde ervaren van het regisseur zijn van je eigen ontwikkeling. Een workshop die eigenlijk een must is voor iedereen en die ook heel goed gebruikt kan worden in het kader van communicatietrainingen. De flyerkreet van Paul Abma: 'U moet hem gehoord, gezien en gevoeld hebben' is helemaal waar. Ik zal hem in de komende periode ongetwijfeld nog benaderen m.b.t. mijn team.
Nogmaals dank.
Han Slegt, directeur P.O Deventer

"Inspirerend, energiek en vol humor!"
Paul Abma was al voor de tweede achtereenvolgende keer onze gast tijdens de jaarlijkse onderwijsdag.
Hij opende de dag met een verrassende kijk op passend onderwijs. Wat zat er allemaal niet in de, letterlijk en figuurlijk, supergrote rugzak van Bertje?
Met een goede, positieve attitude, verwoord in diverse kwinkslagen, zette hij de zaal aan het denken.
Voor de reprise van zijn workshops vond een overintekening plaats. Na afloop werd de teleurstelling van de collega's die er niet meer bij konden alleen maar groter door het enthousiasme van de bezoekers. "Inspirerend, energiek en vol humor"
Primair Onderwijs Deventer

"Zeer geslaagde middag!"
Paul Abma als trainer over 'leuker lesgeven':
Tsja Paul, Het was wat O.N.S. betreft een zeer geslaagde middag. En nu klap ik uit de school, er is zelfs een collega geweest die de afgelopen nacht van je gedroomd heeft: ze moest allerlei beesten uitbeelden en als een dolle stier rondrennen. Zij had dus een zeer geslaagde middag en wie weet nacht!
Brigitte Oranje Nassau School, Zandvoort


"Spetterend einde!"
Paul Abma als trainer voor mensen 'die in de spagaat zitten':
Een studiedag van het P.C.Samenwerkingsverband Apeldoorn e.o. Ruim 80 directeuren en IB'ers houden zich vanuit "droom, durf en daadkracht" bezig met de (vermeende) spagaat tussen ontwikkelingsgericht en programmagericht werken. Paul Abma geeft als de meester spagaattrainer een spetterend slot aan deze dag.
Zijn enthousiasme, de betrokkenheid bij het thema, de vele woordspelingen maakten het optreden van Paul Abma tot een fantastische afsluiting van de studiedag.
Joke ten Hoor, Algemeen Coördinator P.C.Samenwerkingsverband Apeldoorn e.o.

"Geboeid op ludieke wijze!"
Paul Abma heeft op onze tweejaarlijkse Primairdag, studiedag voor alle medewerkers van Primair, stichting voor katholiek onderwijs in Heesch, Lith en Maasdonk, een spetterende presentatie gehouden waarin hij alle aanwezige medewerkers betrok.
Binnen het thema “verbinden” wist Paul op ludieke wijze 280 medewerkers meer dan een uur te boeien. Woordspelingen, een warboel van bolletjes wol en als apotheose een knallend ballonnenconcert maakte dat leerkrachten zich letterlijk en figuurlijk met elkaar verbonden voelden.
De persoonlijke benadering en oprechte betrokkenheid van Paul sprak ons erg aan.
De belofte dat Paul een presentatie op maat zou maken heeft hij meer dan waar gemaakt!
Trijntje Zehenpfenning
Directiesecretaresse Primair

"Inspirerend en motiverend!"
Paul Abma als trainer Meervoudige Intelligentie:
Onze kennismaking met MI is bij het hele team enthousiast ontvangen. De koppeling die Paul Abma telkens maakt tussen MI en de dagelijkse praktijk werkt erg motiverend op het team. Zelfs de meest doorgewinterde leerkracht maar ook de beginnende leerkracht hebben ideeën opgedaan om mee aan de slag te gaan. Deze cursus was slechts bedoeld als kennismaking met het onderwerp. Na de vele enthousiaste reacties vanuit het team schat ik in dat het hier niet bij zal blijven. Zo moet een cursus dus zijn, inspirerend en motiverend.
Paul Abma, bedankt.
Met vriendelijke groeten:
Berend, directeur te Bennekom

"Inspirerend en enthousiast!"
Een woensdagmiddag; de hele middag hebben we met alle collega's van PCPO Lelystad gezwoegd over wat kwaliteitsdenken voor ons onderwijs betekent. Hoe zie je kwaliteit en wat doe je er dan mee? Hoe integreer je het in je dagelijks handelingsrepertoire? Tegen het einde van de middag, was Paul Abma ons cup a soupje. Hij heeft met ons en vooral bij ons draagvlak gecreëerd (hilarisch). Hij heeft ons aan het denken gezet over onze attitude en heeft op inspirerende wijze de middag samengevat. Na afloop was iedereen superdepuper enthousiast.
Met vriendelijke groet,
Vereniging PCPO Lelystad
Marjolein de Bruijn
Stafmedewerker P&O

"Een wervelende morgen met Paul Abma!"
Een werkelijke schitterende en inspirerende morgen. Er is uitstekend ingespeeld op de ontwikkelingen binnen onze vereniging. Een gedegen voorbereiding door Paul maakte dit ook mogelijk. Wij willen graag onderwijs op maat. De verzorging van deze morgen was “op maat”.
Geen diesel die eerst op gang moest komen maar een flitsende start met een sterke eindspurt. De kernwaarden van de vereniging zijn uitgebreid aan de orde geweest.
Samen staan voor ons strategisch plan is op een humoristische maar zeer effectieve wijze aan bod geweest.
Tijdens personeelsbijeenkomsten en koffiepauzes is nog regelmatig gesproken over deze morgen. Kortom het is nog lang onrustig geweest in Joure en omgeving.
Geert Heerschop
Verenigingsdirecteur PCO Tsjûkemar

"Cabaret met inhoud!"
Op onze themadag “Anders dan Normaal” heeft Paul Abma ons op indringende wijze laten meedenken met rugzakleerlingen. Vanaf het moment van binnenkomst had hij alle 200 leerkrachten te pakken. Hij kwam op als Bert Perking, afgekort als B. Perking… in de spreektal “Beperking”. Hij nam ons mee in de beleving van een ZML-leerling, die geplaatst wordt op een Basisschool met alle problemen van dien. Hij deed dit op zo’n herkenbare manier, dat iedereen geboeid van het begin tot het einde, positief geshockeerd, nog een hele tijd na het optreden van Paul bleef napraten over de
inhoud. Het zware onderwerp: “Een rugzakleerling bij u op school” werd op een bijzonder indringende manier gebracht. Zijn beelden en gezegdes blijven ons bij!
Het is cabaret van het hoogste niveau met een inhoud, dat nog door niemand beter verwoord en verbeeld is!
Bedankt Paul,
Willem Betting,
Katholieke Onderwijs Stichting Oost Gelre.

"Op het puntje van onze stoel!"
Op woensdag 28 maart 2007 vond in theater De Voorveghter de onderwijsdag van het openbaar primair onderwijs Hardenberg plaats. Ruim 140 leerkrachten van 15 openbare basisscholen, directieleden en medewerkers van de afdeling Onderwijs van het gemeentehuis woonden deze dag bij.
Een van de sprekers van de dag: Paul Abma.
Paul  stond direct na de koffiepauze geprogrammeerd en dat is altijd weer een lastig moment om een kritisch publiek te binden, maar dat lukte hem uitstekend.
Gehuld in een opo-vlag, omhangen met diverse promotieartikelen, daalde hij als een ware SUPERMAN de trappen van het theater af richting het podium.
En wat daarna volgde, was van een bijzondere klasse.
In interactie met het publiek “behandelde” Paul Abma het thema van de onderwijsdag: de sleutel tot goed onderwijs = denken – geloven – emoties – doen.
Op het puntje van de stoel gezeten, hingen de aanwezigen aan zijn lippen en regelmatig ging er een stevig applaus door de theaterzaal. De boodschap kwam goed over en aan.
Na afloop zei iemand: “Super wat die man teweeg brengt bij mij; leek hij bij zijn opkomst een beetje op SUPERMAN, maar in werkelijkheid is hij het ook: wat een charisma!”
In navolging van velen is ook het openbaar primair onderwijs in Hardenberg  gevallen voor een superfantastische attitude!!!
Joop van de Wijngaart,
namens de clusterdirecteuren
openbaar primair onderwijs Hardenberg.