ROC

Contactfield: field

"Een schot in de roos!"
Elk cursusjaar komen we als medewerkers van  ROC Friese Poort Sneek bijeen als kick off van het nieuwe jaar. We nodigen dan een spreker uit die het 'nuttige met het aangename' weet te verenigen. Met Paul Abma was het dit jaar een schot in de roos. Na een gedegen voorbereiding wist hij ruim 200 mensen gedurende een uur te boeien en te vermaken. Energiek, creatief, humoristisch, pakkend zijn slechts enkele begrippen die op Paul van toepassing zijn. Gebruik makend van attributen, metaforen en de interactie met de groep was het een zeer inspirerend begin va het cursusjaar. Het beantwoordde precies aan de doelstelling die we hadden. Een aanrader!
Met vriendelijke groet,
Wietse Schuitema

"Belangrijke en inspirerende factor!"
Paul Abma heeft voor ons de presentatie van het afscheid van een bestuurder verzorgd. Hij deed dit zeer enthousiast en speelde goed in op de omstandigheden. Het was opvallend dat hij zich heel goed voorbereid had en dat hij uitstekend op de hoogte was van de relevante feiten. Hij wist het publiek te boeien en te vermaken omdat hij de juiste toon vond.
Kortom: het afscheid van de bestuurder is één groot feest geworden en daarbij was de presentatie van Paul een belangrijke en inspirerende factor.
Met vriendelijke groet,
Dhr. A de Wit
Voorzitter College van Bestuur
ROC Kop van Noord-Holland

"Snelheid en inzicht, superdank!"
Paul Abma heeft onze jaarlijkse medewerkersdag op ROC A12 een spetterende presentatie gehouden waarin hij alle aanwezige medewerkers betrok. Paul startte met het aangeven dat onze medewerkers kanjers zijn en ging
verder met het item hoe studenten zo op te leiden dat ze hun talenten flexibel, deskundig en creatief kunnen inzetten. Paul vertelde het verhaal van de waterpomp om aan te tonen dat succes vooral een kwestie is van gewoonten en attitudes.
Een goede coach kent zijn talenten en gebruikt die ook goed. Nou dat is iets dat Paul Abma zelf in ieder geval op humoristische en duidelijke manier voordoet. Paul ontzettend bedankt voor je enthousiasme en talent. Wat een snelheid, inzicht, superdank!
Anneke Veerbeek, Regiodirecteur ROC A12