Mijn Methoden

Contactfield: field

De methoden Mijn SoVa, Mijn WeVa en Mijn Werk,

De Mijn-methoden (van Paul Abma) bieden de docenten en leerlingen de kans om vanaf de start van de VSO-PrO opleiding op een interactieve en snel te organiseren manier elkaar te leren waarderen, elkaars ideeën te ontdekken en een eigen mening te verwoorden. Of te wel het leren op sociaal en werknemersvaardigheden gebied eigen te maken. Het is van MIJ! 

Het staat al in de titel van de methodes, het woord MIJN.  Een leerdoel voor alle mensen is altijd opgebouwd uit een vraag (kan ik dit?) – het zoeken naar een antwoord (leer me dit!) – en het dan zelfstandig uitvoeren (doe ik het goed?). het vraagteken in de laatste stap geeft aan dat er een leercyclus ontstaat omdat iedereen zich voortdurend kan en wil verbeteren.

Maar wat nu als die leercyclus niet geheel vanzelfsprekend is?
Bijvoorbeeld bij leerlingen in het VSO en Praktijkonderwijs, waarbij de uitstroom is gericht op de arbeidsmarkt en niet op het behalen van een startkwalificatie dmv een diploma (³havo-MBO2).
Dan is de leermotivatie vanuit de opgedane faalervaringen flink verminderd, “Ik begin er niet aan, want ik zal het toch wel niet kunnen”, “Dat is stom, ik doe niet mee hoor met zo iets kinderachtigs”, “Niemand leert me hier iets”. Zo maar wat uitspraken die jongeren in het VSO en PrO gebruiken om maar niet tegen weer een nieuwe faalervaring aan te lopen.

Van groot belang is dus om ook aan deze leerlingen weer te laten ervaren dat de leercyclus op gang gebracht kan worden. Door middel van successen ervaren, eigen meningsvorming te stimuleren en afwijkende ideeën niet af te keuren maar in perspectief te zetten waardoor er over nagedacht (geleerd!) wordt.
De methode van Paul Abma biedt de docenten en leerlingen de kans om vanaf de start van de VSO-PrO opleiding op een interactieve en snel te organiseren manier elkaar te leren waarderen, elkaars ideeën te ontdekken en een eigen mening te verwoorden. Of te wel het leren op sociaal en werknemersvaardigheden gebied eigen te maken. Het is van MIJ!

MIJN eigen ontwikkeling bepaal ik zelf
Een ontwikkeling die door iedereen wordt aangemoedigd in het bedrijfsleven, de HRM afdelingen hebben grote behoefte aan POP’s-PAP’s etc. allemaal plannen vanuit de werknemer zelf hoe deze denkt een leven lang leren en/of de eigen mobiliteit op de arbeidsmarkt vorm te geven. Ook de overheid geeft steeds meer regie en verantwoordelijkheid aan de burgers.
Waarom zouden we dan in een maatschappij voorbereidingstraject (wat het onderwijs toch moet zijn) niet ook uitgaan van deze systematiek?
Niet de docent maar de leerling is verantwoordelijk voor MIJN eigen leerproces.

Was getekend, een enthousiast gebruiker (en leraar) van de MIJN methoden te Dordrecht.