Mijn Methoden

Contactfield: field

Het verwerven van een (duurzame) plaats op de arbeidsmarkt voor de jongeren in het VSO, PrO en VMBO verloopt succesvol(ler) naarmate zij over betere en beter aansluitende vaardigheden beschikken. De basis voor een duurzame arbeidsplek is altijd het hebben van goede sociale vaardigheden.

In het bijzonder de jongeren die een meer dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt hebben stromen niet vanzelf door naar een betaalde baan. Het trainen van goede werknemersvaardigheden is dan ook niets meer dan een logisch vervolg op de training van hun sociale vaardigheden.

De methoden Mijn SoVa, Mijn WeVa en Mijn Werk zijn stuk voor stuk methoden die tijdens dit (transitie)proces door u ingezet kunnen worden om uw jongeren effectief, doelmatig en actiegericht te begeleiden naar arbeid.


Mijn SoVa:
Mijn SoVa traint de 30 be­lang­rijkste Sociale Vaardig­heden. Tijdens (en na) de trainingen worden deze vaardigheden stapsgewijs geoefend en met elkaar positief bekrachtigd. In de trainersmap krijgt u steeds 3 voorbeelden die u als trainer kunt gebruiken om te oefenen: een school-, woon- en werksituatie. In de deelnemersmap staan de opdrachten voor de komende week.
Deelnemers kunnen gebruik maken van handige breinkaartjes als geheugensteuntjes.
Om Mijn SoVa te mogen geven dient u een 4 uur durende training te hebben gevolgd.


Mijn WeVa
Mijn WeVa traint de 20 be­lang­rijk­ste Werk­nemers­Vaardig­heden en de 8 AKA-competenties. Tijdens (en na) de trainingen worden deze vaardigheden geoefend en in de praktijk gebracht. In de trainersmap krijgt u steeds een voorbeeld die u als trainer kunt gebruiken om te oefenen: een school-, woon- en werksituatie. In de deelnemersmap staan de opdrachten die tijdens de training aan bod komen.
De deelnemers maken tijdens de training gebruik van een bord- en kaartspel om elkaar tips te geven.
Om Mijn WeVa te mogen geven dient u een 4 uur durende training te hebben gevolgd.


Mijn Werk
In het bijzonder de jong­eren die een meer dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt hebben stromen niet vanzelf door naar een betaalde baan. Het trainen van goede werknemers­vaardigheden is dan ook niets meer dan een logisch vervolg op de training van hun sociale vaardigheden.